Yazı İşleri


Görev Tanımı

Rektörlüğümüze gelen her türlü evrakın tasnifi, giriş kayıtlarının EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden yapılması, havale-sevk için yetkililere sunulması, havalesi yapılan evrakların aslının zimmetle teslimi, Rektörlük birimlerinden çıkan evrakların zarflanması ve posta gönderilerin hazırlanarak postalama işlemlerinin yapılması. Üniversitemizin İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yazmış olduğu yazıların ivedilik durumuna göre dağıtıcı personel tarafından zimmet defteri ile teslim edilmesi.

Rektörlüğün yazışmalarının yapılması, Genel Sekreterliğin kısmen yazışmalarının yapılması, Dosyalama, Senato, ÜYKK ve Etik Kurul toplantılarının sekreterya işlerinin yapılması.

Yasal Dayanak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup bu maddeyi de içine alan 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi gereği oluşturulmuştur.

Yazı İşleri
Yazı İşleri
Yazı İşleri
skasap08 artvin.edu.tr
1261
skasap08 artvin.edu.tr
Yazı İşleri
fatih_oral artvin.edu.tr
1262
fatih_oral artvin.edu.tr
Yazı İşleri
heysamsun artvin.edu.tr
1259
heysamsun artvin.edu.tr