Hukuk Müşavirliği


MİSYONUMUZ

Hukuk Müşavirliği, muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur. Hukuk işlerini yürütmek üzere 1 avukat ile evrak ve dosya takibinde yardımcı olmak üzere 1 bilgisayar işletmeni görev yapmaktadır.

Birimimiz muhakemat hizmetleri kapsamında;

  • Üniversitemizin taraf olduğu adli ve idari yargıya ilişkin davalarda, tahkim yargılamalarında, icra takip muameleleri ve diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda kurumu temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip eder.

Hukuk danışmanlığı kapsamında;

  • Kurumu ilgilendiren mevzuat taslaklarını, Üniversitenin bağlı birimlerince hazırlanan her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, tüm kurum ve kişilerle yapılacak protokoller ile Rektörlük Makamı ve Genel Sekreterlik Makamınca havale olunan diğer hukuksal işleri inceleyerek mütalaada bulunur.
  • 659 sayılı KHK kapsamında anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alarak hukuksal yarar olduğu taktirde anlaşmazlığın sulh yoluyla çözülmesi yönünde mütalaa verir ve sulhnameleri hazırlar.
  • Akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmalarında soruşturmayı yürüten mercilere hukuksal destek sağlar.

 

FAALİYET RAPORLARI

 

Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
avelif artvin.edu.tr
1069
avelif artvin.edu.tr
Hukuk Müşavirliği
ugurkirtan artvin.edu.tr
1263
ugurkirtan artvin.edu.tr
Hukuk Müşavirliği
gonul.ozbayrak artvin.edu.tr
2449
gonul.ozbayrak artvin.edu.tr
Hukuk Müşavirliği
hakan.kaya artvin.edu.tr
1288
hakan.kaya artvin.edu.tr